2 Books in the Fushigi Yûgi: Genbu Kaiden Series

Title Author(s)PublisherGenres(s)Series #Acquired
Fushigi Yûgi: Genbu Kaiden, Volume 01 Yû WataseVIZ MediaManga1.002017-10-12
Fushigi Yûgi: Genbu Kaiden, Volume 02 Yû WataseVIZ MediaManga2.002017-10-12